Maison

WAT WIJ DOEN

Wij zijn gespecialiseerd in transformatie én in nieuwbouw, zodat we jou kunnen helpen bij het volledige traject van intiatieffase tot oplevering.

Wij stappen het liefst al in de intiatieffase van het (ver)bouwtraject in. Zo helpen wij de opdrachtgever een onderbouwde keuze te maken tussen transformatie, verbouw, nieuwbouw of verhuizen. We kunnen in vroeg stadium slimme oplossingen bedenken die tijd, geld en kostbare grondstoffen besparen. Ondanks onze liefde voor cultureel erfgoed, zijn we niet bang om over te gaan op sloop en nieuwbouw als dat ruimtelijk, architectonisch en financieel  logischer is.

  • Je komt naar ons toe met een wens, een idee, een droom. Wij helpen deze droom tot een ruimtelijk ontwerp te maken. Vervolgens tekenen we dit ontwerp tot in de kleinste details uit, zodat het gerealiseerd kan worden zoals we

  • In de initiatieffase kunnen wij al schetsend meedenken.  We gaan graag in gesprek met de daadwerkelijke gebruikers van de ruimtes. Daarvoor geven we bijvoorbeeld workshops aan het team, groepen ouders of leerlingen. Op die manier zijn alle gebruikers vanaf het begin

  • Wij werken vaak in de bestaande gebouwde omgeving en vinden het belangrijk bestaande gebouwen te behouden voor de toekomst. We hebben ervaring met het verduurzamen van monumenten, het inpassen van nieuwe functies in bestaande panden, zoals woningen in een school of

  • Monumenten vragen om een specifieke ontwerpaanpak. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk monumentale waarden te behouden. Waar mogelijke doen we ingrepen, maar altijd met respect voor de geschiedenis van het pand. Het ontwerpproces start met een de analyse van de bestaande situatie.

  • Wij luisteren goed naar jullie wensen en bijzondere, specialistische eisen.  In de initiatieffase kunnen wij al schetsend meedenken. Daarbij maken we bijvoorbeeld gebruik van workshops. Dat is een manier om de wensen van de alle betrokkenen boven tafel te krijgen.

  • Onze manier van advies geven is door met jullie mee te denken en goed te luisteren naar al jullie verschillende wensen. Daarna vertalen we alle wensen en eisen tot een duidelijke vraagstelling. Door onze ruimtelijke manier van denken te combineren met

  • De energietransitie heeft grote ruimtelijke consequenties. Daarom is het belangrijk in vroeg stadium te bespreken wat de wensen en de ambities van de opdrachtgever zijn. Dan kunnen wij - samen met adviseurs op gebied van installatie en/of bouwfysica - een

  • Het kost op dit moment twee keer meer energie om de materialen te maken waarmee we een huis bouwen, dan om die woning te verwarmen. Daarom moeten we zorgvuldige keuzes maken in de materialen die we toepassen in de bouw.