Maison

zorg

Wij luisteren goed naar jullie wensen en bijzondere, specialistische eisen.  In de initiatieffase kunnen wij al schetsend meedenken. Daarbij maken we bijvoorbeeld gebruik van workshops. Dat is een manier om de wensen van de alle betrokkenen boven tafel te krijgen. Ook worden alle gebruikers zo in vroeg stadium bij het project betrokken. 

Door onze ruimtelijke manier van denken te combineren met onze bouwkundige kennis, kunnen wij in de beginfases adviseren hoe om te gaan met bestaande zorg gebouwen. In een haalbaarheidsstudie brengen we de ruimtelijke mogelijkheden in kaart en maken de financiële gevolgen inzichtelijk. Zo kunt u als opdrachtgever een onderbouwde keuze maken tussen verbouwen, nieuwbouw of verhuizen. 

Wij hebben ruime ervaring in verbouw en nieuwbouw van zorggebouwen. Binnen de complexe eigendomssituatie, financieringsvormen en regelgeving willen wij een praktisch, gezond, flexibel en mooi gebouw/afdeling realiseren waar het prettig werken, zorgen en verblijven is. De vaak beperkte zorg budgetten vragen om een pragmatisch creatieve aanpak.