Monumenten vragen om een specifieke ontwerpaanpak. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk monumentale waarden te behouden. Waar mogelijke doen we ingrepen, maar altijd met respect voor de geschiedenis van het pand.

Het ontwerpproces start met een de analyse van de bestaande situatie. Het pand wordt ingemeten, de bouwkundige staat wordt in kaart gebracht en de bouw- en gebruiksgeschiedenis van het pand moet onderzocht worden, vaak met hulp van een architectuurhistoricus.

Aan de hand van een waardestelling, die aangeeft welke onderdelen behouden moeten blijven en welke eventueel aangepast mogen worden, maken we een ontwerp. Voor aanpassingen aan monumentale onderdelen moet altijd een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Wij kunnen helpen bij de aanvraag, het aanleveren van de benodigde tekeningen en documenten en het overleg met de gemeentelijke instanties. Het verkrijgen van een vergunning voor aanpassen van een monument vereist wat meer tijd en een zekere flexibiliteit in het ontwerp. Keuzes moeten goed worden onderbouwd vanuit de historie en worden overlegd met de architectuurhistoricus van de gemeente.