WAT WIJ DOEN

Wij zetten onze ontwerpkracht in om plekken een nieuw leven te geven waarbij we gezonde en natuurlijke materialen gebruiken. Zo maken we gebouwen die een positieve impact hebben op hun gebruikers en op de wereld om ons heen. 

We starten een ontwerp door te luisteren en te kijken, naar wat de omgeving nodig heeft, wat een gebouw nodig heeft en uiteraard naar de wensen van de opdrachtgever. Uit deze analyse volgt een visie voor het project. Met deze visie in ons achterhoofd gaan we ontwerpen, telkens toetsend of de doelstellingen gehaald worden.

transformatie

(her)ontwikkeling

verduurzaming

utiliteit – bedrijf – onderwijs

aanbouw – opbouw – verbouwing

monument

woning

transformatie

Wij werken graag in de bestaande gebouwde omgeving en vinden het belangrijk bestaande gebouwen te behouden en klaar te maken voor de toekomst. We hebben ervaring met het verduurzamen van monumenten, het inpassen van nieuwe functies in bestaande panden, zoals woningen in een school of appartementen in een voormalige werkplaats.

Hierbij kijken we altijd eerst naar de ruimtelijke kansen en beperkingen, zodat u in vroeg stadium weet wat de mogelijkheden zijn. Wij adviseren of een gebouw geschikt is voor de beoogde functie of dat een ander gebruik beter past.

Door slim met de bestaande structuur en constructies om te gaan, kunnen we tijd, geld en kostbare materialen besparen. Of het nu om een transformatie, interieurontwerp of een nieuwbouwproject gaat: Wij hebben de creatieve vermogens om u te helpen. Door een team samen te stellen specifiek voor uw project, hebben we voldoende capaciteit en kennis om u in het gehele traject te adviseren.

monument

Monumenten vragen om een specifieke ontwerpaanpak. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk monumentale waarden te behouden. Waar mogelijke doen we ingrepen, maar altijd met respect voor de geschiedenis van het pand.

Het ontwerpproces start met een de analyse van de bestaande situatie. Het pand wordt ingemeten, de bouwkundige staat wordt in kaart gebracht en de bouw- en gebruiksgeschiedenis van het pand moet onderzocht worden, vaak met hulp van een architectuurhistoricus.

Aan de hand van een waardestelling, die aangeeft welke onderdelen behouden moeten blijven en welke eventueel aangepast mogen worden, maken we een ontwerp. Voor aanpassingen aan monumentale onderdelen moet altijd een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Wij kunnen helpen bij de aanvraag, het aanleveren van de benodigde tekeningen en documenten en het overleg met de gemeentelijke instanties. Het verkrijgen van een vergunning voor aanpassen van een monument vereist wat meer tijd en een zekere flexibiliteit in het ontwerp. Keuzes moeten goed worden onderbouwd vanuit de historie en worden overlegd met de architectuurhistoricus van de gemeente.

monument

woning

Je komt naar ons toe met een wens, een idee, een droom. Wij helpen deze droom tot een ruimtelijk ontwerp te maken. Vervolgens tekenen we dit ontwerp tot in de kleinste details uit, zodat het gerealiseerd kan worden zoals we het samen hebben bedacht.

Wij starten meestal met het maken van een voorontwerp daarin analyseren we de mogelijkheden binnen wet- en regelgeving, we maken diverse ontwerpschetsen en ruimtelijke studies aangevuld met een globale kostenraming. Samen overleggen we welk ontwerp het beste past.

Daarna werken we dit uit in een definitief ontwerp, dit is een complete set tekeningen uitgewerkt op maat en materiaal. Mocht het nodig zijn vragen we de omgevingsvergunning aan, de vroegere bouwaanvraag. Hiervoor zijn vaak constructieve berekeningen nodig die gemaakt worden door een constructeur. Naast het ontwerp- en tekenwerk coördineren we de overige adviseurs, zoals de constructeur of installatie-adviseur. Het uitgetekende ontwerp vullen we aan met een technische specificatie, samen de basis voor de prijsopgave van de aannemers en voor de uitvoering. In de contractvormingsfase kunnen wij de aannemerselectie organiseren en de offertes beoordelen. Tijdens de uitvoeringsfase kunnen wij de bouwbegeleiding op ons nemen.

Voorafgaand aan elk ontwerpproces bieden we een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. Hierin laten wij aan de hand van vergelijkbare projecten zien hoe wij werken. Maar we willen vooral ook horen wat jouw woonwensen en eisen zijn.

Laten we samen iets moois maken!

adres

CONTEXT architectuur&advies

Hendrik Figeeweg 5L

2031 BJ Haarlem

telefoon

023 20 84 084

Kom naar het gratis spreekuur op vrijdag 28 juni van 10-11u

Krijg antwoord op je vragen over jouw project én laat je bijpraten over gezond en duurzaam (ver)bouwen.

 

 

voorkeur