In de initiatieffase kunnen wij al schetsend meedenken.  We gaan graag in gesprek met de daadwerkelijke gebruikers van de ruimtes. Daarvoor geven we bijvoorbeeld workshops aan het team, groepen ouders of leerlingen. Op die manier zijn alle gebruikers vanaf het begin betrokken bij het proces en worden ieders wensen gehoord.

Door onze ruimtelijke manier van denken te combineren met onze bouwkundige kennis, kunnen wij in de beginfases adviseren hoe om te gaan met bestaand vastgoed. In een haalbaarheidsstudie brengen we de ruimtelijke mogelijkheden in kaart en maken de financiële gevolgen inzichtelijk. Zo kunt u als opdrachtgever een onderbouwde keuze maken tussen verbouwen, nieuwbouw of verhuizen. 

Wij hebben ruime ervaring in transformatie, verbouw en nieuwbouw van basis- en middelbare scholen en onderwijsgebouwen voor speciaal onderwijs. Binnen de complexe eigendomssituatie, financieringsvormen en regelgeving willen wij een praktisch, gezond, flexibel en mooi gebouw realiseren waar het prettig leren, werken en spelen is. De vaak beperkte onderwijs budgetten vragen om een pragmatisch creatieve aanpak.