de week van de circulaire economie

Al een tijdje staat op onze to-do-lijst: ‘visie CONTEXT op circulair bouwen’ duidelijk krijgen. We weten wat we vinden en hoe we willen ontwerpen en bouwen. Maar hoe brengen we dit goed over op opdrachtgevers en aannemers? We doen een eerste poging.

Op de ladder van Lansink of 10 R-en van circulariteit staan onder refuse en reduse de voor ons belangrijke stappen: redesign en re-use. Ons uitgangspunt is dat je altijd eerst moet kijken naar de kwaliteit van het bestaande. Door bestaande gebouwen aan te passen, uit te breiden, te isoleren en te voorzien van nieuwe installaties kun je de levensduur met tientallen jaren verlengen. Een belangrijk uitgangspunt is dat het bestaande gebouw voldoende maat heeft. Met name de verdiepingshoogte kan hierin bepalend zijn.

Wat wij willen gaan doen is ook de aanpassingen aan die bestaande gebouwen circulair ontwerpen . Dat betekent dat we nadenken over de herkomst van alle nieuwe materialen. En ook over de toekomst van de te verwijderen materialen. Houten of stalen balken zijn vaak nog prima her te gebruiken. Voor baksteen of stucplaat geldt dat minder. In het ontwerp moeten we rekening gaan houden met de toekomstige demontage van bijvoorbeeld een binnenwand of een kozijn.

Er zijn verschillende sites waarop gebruikte bouwmaterialen te koop worden aangeboden. Dit is echter nog een kleine markt, waardoor de kans dat je het juiste product vind op een acceptabele reisafstand niet zo groot is. Maar zaken als binnendeuren, armaturen en meubilair kun je op veel plekken aanschaffen.

Waar we nieuwe materialen toepassen, zullen we zorgen dat deze zoveel mogelijk biobased zijn (hout, houtvezel, bamboe, maar ook cellulose, plaatmaterialen en linoleum). Op dit moment is 100% circulair nog niet mogelijk; wij zullen hier pragmatisch mee om gaan. Stap voor stap onze ontwerppraktijk veranderen, zonder de wensen en het budget van de opdrachtgever uit het oog te verliezen.

Lees ook

Wij gaan circulair

Wij gaan circulair

De bouw is in Nederland verantwoordelijk voor 40% van al het afval. Daarnaast worden er nog teveel toxische stoffen...

circulair bouwen

circulair bouwen

Het kost op dit moment twee keer meer energie om de materialen te maken waarmee we een huis bouwen, dan om die woning...